Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε

Εταιρεια


Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε

Ηλεκτροπαραγωγή με βασικό καύσιμο λιγνίτη

Στα πάγια της εταιρείας περιλαμβάνεται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μελίτης με τη λειτουργούσα Μονάδα 1 (330 MW εγκατεστημένης ισχύος) και με μια άδεια παραγωγής για 2η Μονάδα ισχύος 450 MW, μαζί με όλο τον εξοπλισμό, βοηθητικά μηχανήματα, οχήματα, αποθέματα, διοικητικές άδειες, προσωπικό κλπ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Σταθμού, όπως περιγράφονται στο Νόμο 4533 - ΦΕΚ 75/Α/27.4.2018. Ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μελίτης θα τροφοδοτείται μελλοντικά με λιγνίτη από τα γειτονικά Ορυχεία Βεύης, Κλειδιού και Λόφων-Μελίτης, τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης των οποίων ανήκουν επίσης στην εταιρεία.

Υγεια & Ασφαλεια


Οικονομικες Καταστασεις


Επικοινωνια


Έδρα εταιρείας: Βερανζέρου 57, 10437 Αθήνα